Dierenarts Solutions

Gefragmenteerde rundveedata

Uitdaging: Data Toegang, Kwaliteit & Management

De VetIMPRESS Solution:

Centralisatie in één tool met informatie die beschikbaar is uit meerdere gegevensbronnen. Namelijk; overheidsdatabases, praktijk management systemen, softwaresystemen rundveehouderij (bijv. melkcontroles en inseminaties)

Opgeschoonde, gestandaardiseerde en gevalideerde gegevens om beslissingen te onderbouwen

Dierenartsacties centraal beheerd en geregistreerd via een mobiele app. Meerdere dierenartsen kunnen toegang krijgen tot de volledige geschiedenis van het rundveebedrijf

Accurate en snelle invoer van data naast de koe

Creëren van nauwkeurige en geconsolideerde database

inefficiënt workprocesses

Uitdaging: Inefficiënte werkprocessen

De VetIMPRESS Solution:

Team- en individuele agenda, toegespitst op de unieke behoeften van de landbouwhuisdierenpraktijk

Beheer van laboratoriumresultaten, het opvolgen van laboratoriumrapporten, rapportage en facturering

Registreer diagnoses en behandelingen naast de koe voor nauwkeurigere administratie en facturering

Verminder dubbel werk door gegevensinvoer naast de koe

Automatiseer herinneringen en meldingen voor vaccinaties

Solution - Geïnformeerde beslissingen

Uitdaging: Het maken van geïnformeerde beslissingen

De VetIMPRESS Solution:

Toegang tot volledige dierhistorie inclusief prestaties en alle data, ingevoerd tijdens eerdere bezoeken en door de veehouder. Op tablet of smartphone

Volg diergezondheid, dierwelzijn en bedrijfsprestatie beter op door bedrijfsgegevens en dierenartsgegevens te combineren

Analyseer behandeleffecten om toekomstige beslissingen beter te onderbouwen

Genereer rapporten aan het einde van elk bezoek om resultaten te bespreken

Reporting-solution

Uitdaging: Rapportering

De VetIMPRESS Solution:

Diergezondheidsgegevens worden actief gescreend en er wordt een melding gegeven wanneer individuele dieren een vooropgezette drempelwaarde overschrijden

Dashboard voor elk rundveebedrijf met een overzicht van belangrijke bedrijfsresultaten

Overzichtelijke analyses, gebaseerd op bedrijfsgegevens en door dierenarts en veehouder ingevoerde data

Rapporten zijn overal toegankelijk; op de praktijk, op het rundveebedrijf of thuis

Rapportering

Uitdaging: Het aantonen van je meerwaarde als vertrouwde partner en adviseur voor veehouders

De VetIMPRESS Solution:

Rapportering direct mogelijk na het bedrijfsbezoek

Adviezen gebaseerd op data

Bied veehouders de mogelijkheid tot gebruik van de VetIMPRESS veehouder app; FarmIMPRESS. Om informatie te raadplegen of gegevens in te voeren

Dankzij een overzicht van bedrijfsspecifieke data in combinatie met verzamelde data van het rundveebedrijf is de dierenarts de best geïnformeerde adviseur op het gebied van diergezondheid en bedrijfsprestaties

Meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe VetIMPRESS je praktijk kan helpen

Onmiddellijke, on-farm rapportering