GEGEVENSBEHEER & INZICHTEN VOOR RUNDVEEDIERENARTSEN 

Omdat we erkennen dat de gezondheid van dieren nauw verbonden is met de gezondheid van mens en milieu, versterken we het belangrijke werk dat je doet door duidelijke inzichten te creëren in gezondheids- en prestatiegegevens van rundvee.

We brengen gefragmenteerde diergegevens samen om inzichten te leveren op dier-, bedrijfs- en praktijkniveau via cloud-based apps. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de gezondheid van de koppel te verbeteren; de prestaties en winstgevendheid van rundveebedrijven verbeteren; en versterk je positie als vertrouwd adviseur en voorvechter voor veehouders.

Web-based & Mobiele Apps

Aan de hand van handige en offline gegevensregistratie tijdens elke visite, efficiëntietools, automatische rapportering en toegang tot de volledige voorgeschiedenis van elk dier onder uw hoede transformeert VetIMPRESS uw dagelijkse routines.
MEER WETEN

Business Inzichten

Business intelligence dashboards verschaffen je duidelijke inzichten in de praktijkprestaties ten opzichte van marktreferenties.
MEER WETEN

Machtigingen

VetIMPRESS is een veilige omgeving om data, mits toestemming van je veehouders, te delen en inzichten te verwerven over alle fases van de dierproductie. Dit helpt niet enkel je veehouders vooruit maar ook je praktijk in het streven naar klinische topkwaliteit.
MEER WETEN

Nu de groeiende consumptie van dierlijke producten en de toenemende uitdagingen voor veehouders aanhouden, is er een kans voor dierenartsen om inzichten uit gegevens te gebruiken om veehouders te helpen veerkrachtiger te worden tegen uitdagingen zoals melkprijzen, dierenwelzijnsnormen, milieu en ethische bedenkingen.

9.7mld

Tegen 2050 hebben nóg meer mensen veilig voedsel nodig

+50%

Meer productie nodig tegen 2050

€250

Gemiddelde kosten van mastitis voor een veehouder per koe per jaar

5m

VetIMPRESS heeft meer dan 5.000.000 dier-scores

Gebruik onze tools om het best mogelijke advies te geven, preventieve maatregelen te nemen en op feiten gebaseerde beslissingen te nemen die de gezondheid en het welzijn van dieren, de volksgezondheid, duurzaamheid en toegang tot veilig en betaalbaar voedsel beter beschermen.

Meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe VetIMPRESS uw praktijk kan helpen