Machtigingen

Medische Rundvee-inzichten ten voordelen van de volksgezondheid en voedselketen

Inzichten in medische diergezondheids- en productiedata is de echte waarde in ons werk! Het helpt om gefundeerde beslissingen te maken en veehouders te voorzien van de beste adviezen en vertegenwoordiging die zij verdienen. Deze data bieden ook kennis aan voor de voedselindustrie en dragen bij tot de optimalisatie ervan.

 

Beschikbare data over rundvee is vaak gefragmenteerd, tegenstrijdige en onvolledig. Met de opmars van enerzijds steeds meer nieuwe technologieën die data produceren en anderzijds klinische gegevens waaraan vaak geen opvolging wordt gegeven, is het samenbrengen van data en het genereren van inzichten van steeds groter belang. Bij VetIMPRESS brengen we alle diergegevens samen in één efficiënte tool. Wij bieden jou de technologie om met de juiste machtigingen inzichten te kunnen delen met partners ten voordelen van de veehouders en de diergeneeskundige sector.

“The goal is to turn data into information and information into insight.” - Carly Fiorina, former CEO, Hewlett Packard.

Wie heeft het meeste voordeel bij inzichten in medische rundveedata?

 

Ons veilige dataplatform laat je toe inzichten te delen over de gehele voedselketen, mits goedkeuring van je veehouders. Dit is ten voordelen van je veehouders door het aantonen dat de voedselproductie met de grootste zorg en verantwoordelijkheid gebeurt. Wij helpen je beter samen te werken met je veehouders om hun doestellingen te behalen met betrekking tot:

 

  • Kwaliteitslabels
  • Overheidsinstanties
  • Research & Development laboratoria
  • Voedselketenbewaking
  • Leveranciers (Banken, Verzekeringen, Diergezondheidsorganisaties)

 

Inzichten in ons platform worden niet alleen gebruikt om dagelijkse beslissingen te maken op het rundveebedrijf maar ook voor nationale rapportering van onder andere antimicrobiële resistentie. Deze tonen aan dat veehouders goed werk leveren om met de hulp van hun dierenartsen bij te dragen aan een goede volksgezondheid en een veilige voedselketen, terwijl het dierenwelzijn sterk bewaakt wordt.

 

In samenwerking met onze praktijken, helpt ons platform om geïnteresseerde partijen in diergeneeskundige data, zoals overheidsinstanties, nutritionisten, genetica- en farmaceutische bedrijven, … de meest recente trends te begrijpen en strategische beslissingen te maken. Door gebruik te maken van diepe domeinexpertise en eigen technologieën kunnen wij data en waardevolle inzichten over elke fase in de voedselketen presenteren in ons platform.

VetIMPRESS Data Flow

Opgeschoonde Data

Wij ontrekken data van verschillende betrouwbare databronnen, schonen deze op en presenteren ze in één enkel dashboard - dit geeft rundveedierenartsen de nodige inzichten om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren.

Data Verrijking

Onze gebruikers verrijken de data in VetIMPRESS door zelf routinematige gegevens te registreren op praktijk-, bedrijfs- en dierniveau via de VetIMPRESS App.

Data Aanvraag

Partners van de diergeneeskundige sector zoals de overheid, nutritionisten, genetische en farmaceutische bedrijven vragen soms inzage in data van dierenartsen en veehouders.

Data Uitwisseling

Wij verbinden ons tot overleg met onze klanten over elke data-uitwisseling zodanig dat deze het meest voordelig is voor de praktijk, de veehouder én de sector.

Meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe VetIMPRESS uw praktijk kan helpen